• +372 35 77676, +372 58404011, +372 55500939
  • info@njk.ee

OÜ-u Narva jäätmekäitluskeskus

Наш новый прейскурант начиная от 01.02.2019.a.

Meie hinnakiri / Скачать наш прейскурант

  

Kood

Nimetus

Hind EUR 
tonn
(käibe
maksuta)

Hind EUR
tonn
(käibe
maksuga)

 
 

20 03 01

Prügi ( segaolmejäätmed )

100,00

120,00

 

Смешанные бытовые отходы

 

20 03 98

Prügi (segaolmejäätmete) sortimisjäägid

Остатки от сортировки смешанных бытовых отходов

100,00

120,00

 

20 03 07

Suurjäätmed

83,33

100,00

 

Крупногабаритные отходы

 

20 03 07-01

Suurjäätmed ( pehme mööbel )

100,00

120,00

 

Мягкая мебель (матрасы, диваны, кресла)

 

20 01 01

Paber ja kartong

Бумага и картон

0,00

0,00

 

20 01 39

Plastid

Пластик

25,00

30,00

 

20 01 40

Metallid

Металл

0,00

0,00

 

20 01 02

Klaas

Стекло

83,33

100,00

 

20 02 01

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed

Биоразлагающиеся садово-парковые отходы

15,00

18,00

 

20 02 02, 20 02 03

Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed

Неразлагаюшиеся садово-парковые отходы

30,00

36,00

 

20 01 08

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Биоразлагающиеся садово-парковые отходы

83,33

72,00

 

20 01 25

Toiduõli ja rasv

Отработанное масло и жир

0,00

0,00

 

20 03 02

20 03 03

Turgudel tekkinud jäätmed, Tänavapühkmed

Отходы рынка, отходы улицы

83,33

100,00

 

20 01 38

Puit

Дерево

60,00

72,00

 

20 01 10, 20 01 11

Tekstiil

Текстиль

120,00

144,00

 

20 03 99

Nimistus mujal nimetamata olmejäätmed

Другие смешанные бытовые отходы

83,33

100,00

 

Elektri- ja elektroonikaseadmed (koostöös MTÜ-ga Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus)

Непригодные электроприборы (в сотрудничестве с MTÜ Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus)

0,00

0,00

 

 

02 01 07

Metsamajandusjäätmed ( oksad )

60,00

72,00

Отходы лесного хозяйства ( ветви)

02 01 07

Metsamajandusjäätmed ( puulehed )

15,00

18,00

Отходы лесного хозяйства (листва деревьев)

02 01 07

Metsamajandusjäätmed ( käänud, juured jms )

60,00

72,00

Отходы лесного хозяйства ( пни, корни и т.д )

 

15 01

Pakendid (sealhulgas liigiti kogutud pakendijäätmed)

Упаковка (в том числе собранные по видам отходы упаковки)

15 01 01

Kartongpakend

0,00

0,00

Картонная упаковка

15 01 02

Kile värvitu

0,00

0,00

Бесцветная пленка

15 01 03

Puitpakend ( puidust kastid ja kaubaalused )

60,00

72,00

Деревянная упаковка ( деревянные ящики и поддоны )

15 01 06

Segapakend

25,00

30,00

Смешанная упаковка

 

16 01

Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed

Отходы возникшие в сфере транспорта при разборке и обслуживании

16 01 03

Sõiduauto, veoauto ja traktorirehvid juriidilistelt isikutelt, kes ei ole MTÜ Eesti Rehviringlus koostööpartnerid

83,33

100,00

Старая резина от юридических лиц, не имеющих договор                                     с Эстонским Шинным Союзом

 

17 01

Ehitus- ja lammutuspraht

Смешанные строительные отходы

17 01 01

Betoon, betoontukid ( välja arvatud kipsipõhilised ehitusjäätmed )

30,00

36,00

Бетон, куски бетона, смесь бетона, кирпича, керамики                                  (исключая гипсокартон)

17 01 02

Tellised

30,00

36,00

Кирпич

17 01 03

Plaadid ja keraamikatooted

30,00

36,00

Плиты и керамические изделия

17 02 01

Puit (immutamata ja värvimata puit)

30,00

36,00

Дерево (не пропитанная и не окрашенная древесина)

17 02 02

Klaas (aknaplokid ja peeglid on ehitusjäätmed koodiga 17 09 04)

83,33

100,00

Стекло (стеклопакеты и зеркала                                                            являются строительными отходами под кодом 17 09 04)

17 05 04

Kattepinnas (kivid ja pinnas)

15,00

18,00

Грунт (камни и почва)

17 09 04

Ehitus- ja lammutuspraht,  välja arvatud ohtlikke aineid sisaldavad materjalid  (asbest, eterniit, elavhõbe ja n.e )

83,33

100,00

Смешанные строительные отходы,                                                  исключая материалы содержащие опасные вещества                                                                         (исключая асбест, этернит, ртуть и т.д.)

19 08 01

Võrepraht

95,00

114,00

Отходы механической очистки сточных вод

 

 

NB! Narva Jäätmekäitluskeskuse territooriumil töötab OÜ Tolmet Eesti vanametalli kokkuostu punkt. Metalli kokkuostupunkti hinnakirjaga saab tutvuda veebilehel http://tolmets.ee

NB! На территории сортировочной станции работает пункт приема металлолома Tolmet. С расценками можно ознакомиться на сайте http://tolmets.ee

 

NB! Narva Jäätmekäitluskeskuse territooriumil asub Narva linna kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete kogumispunkt. Füüsilistelt isikutelt võetakse kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid tasuta vastu, sh. lahustid, happed, fotokemikaalid, leelised, pestitsiidid, päevavalgustuslambid, patareid ja akud, vanaõli, rasvajäätmed, värvid, liimid, vaigud, pesuained, ravimid ja antibiootikumid, ohtlikke aineid sisaldav puit jms. Juriidilistelt isikutelt ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta ei tasuta ega tasu eest.

NB! На территории сортировочной станции находится пункт приема опасных отходов, возникших в быту, в том числе лаки, краски, батарейки, аккумуляторы, старое масло, жир, старые непригодные лекарства, лампы дневного света, клей, пестициды, растворители и так далее. Возникшие в быту опасные отходы принимаются от физических лиц бесплатно. От юридических лиц отходы не принимаются как платно так и бесплатно.

Teenused kliendi tellimisel

 

Hind km-ta

Hind km-ga

Услуги  по заказу клиента

 

Arhiivi hävitamisteenus, hind tonni kohta

 

90,00

108,00

 Услуга  уничтожения архивов.

 

Sõisukite ühekordne kaalumine

7,00

8,40

Одноразовое взвешивание транспорта

Transporditeenused

 

 

Transporditeenus linna osas

 

6,67

8,00

Услуга транспорта по городу ( грузоподъемность 800 kg)

 

Transporditeenus väljaspool linna edasi-tagasi, 1 km

 

0,70

0,84

Услуга транспорта за городом туда-обратно, 1 km

 

Laadimisteenus 1 min

 

0,70

0,84

Услуга погрузки-разгрузки 1 min

 

Muliliftiteenused

 

 

 

Konteineriteenus linnas

 

50,00

60,00

Услуга установки и вывоза контейнера в городе

 

Konteineriteenus väljaspoolt linna: edasi-tagasi + konteneriteenus, 1 km

 

1,00

1,20

За городом: туда-обратно плюс услуга установки, 1 km

 

Konteinerite rent ( päevas ühe konteineri kohta )

 

6,00

7,20

Аренда контейнера в день

 

Meie hinnakiri / Скачать наш прейскурант

 

Please publish modules in offcanvas position.

Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ