Narva

Vastu võtame erinevat tüüpi jäätmeid:

Võtame vastu tasuta:

(võetakse vastu vaid eraisikutelt, mahus, mis tekib majapidamises)

Eterniite vastu ei võeta.

Kiltkivi ja asbesti vastuvõtmisega tegeleb ettevõte:       EcoPro AS, t.53232113