Narva

50% paberi- ja papijäätmetest olmejäätmete hulgas on kartnogpakendid.

Kartongijäätmete kogumine muust prügist eraldi võib oluliselt vähendada majapidamisjäätmete hulka.

Kuna eraldi paberikogumine vähendab majapidamisjäätmete hulka, on see kulutõhus!

Me võtame vastu tasuta:

Me ei võta vastu tasuta:

Tegemist on tavaliste olmejäätmetega, mis võetakse vastu hinnakirja alusel.