Narva

Võtame vastu tasuta:

• puhast lainepapp,

• vanu kontoriseadmed ja kodumasinad (komplektis);

• värvitu käsipakkekile Stretch;

(võetakse vastu vaid eraisikutelt, mahus, mis tekib majapidamises)

Eterniite vastu ei võeta.

Kiltkivi ja asbesti vastuvõtmisega tegeleb ettevõte:       EcoPro AS, t.53232113