Narva

Võtame vastu tasuta:

• puhast lainepapp,

• vanu kontoriseadmed ja kodumasinad (komplektis);

• värvitu käsipakkekile Stretch;

• Klaas, paber, plast, metallpakendid.

Ohtlikud jäätmed.

(võetakse vastu vaid eraisikutelt, mahus, mis tekib majapidamises)

Kiltkivi on ohtlikute jäätmete nimekirjas

Kiltkivi ja asbesti vastuvõtmisega tegeleb ettevõte:       EcoPro AS, t.53232113